Arne Walderhaug

ARNE WALDERHAUG – REISER | JOURNEYS 1975 – 2020

Fotografi | Photography


Foto: Marna Eide

Rawalpindi,
Pakistan – 1976

Fotografier. 272 sider. Farger og sort-hvitt. Tekster på norsk og engelsk. Tekster av Lars Elton, Olav Løkke og Tom Hovinbøle

Arne Walderhaug er født i Oslo i 1949. Har sin fotografiske utdannelse ved Guildford School of Photography fra 1972 til 1975.

Fra midten av 1970-tallet foretok han tre lange reiser gjennom Midt-Østen og Asia, som resulterte i den legendariske utstillingen «A Journey to the East» på Fotogalleriet i 1979.

På 1980-tallet var han en sentral aktør i miljøet som oppsto rundt opprettelsen av Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Fotogalleriet. Han var leder for FFF i flere perioder gjennom tiåret, og var deler av tiden også leder for Fotogalleriet. På midten av 1980-tallet måtte fotografiet som kunstform krangle seg til en fortjent plass innen det norske kunstfeltet. En stor del av dette arbeidet ble ledet av og er Walderhaugs fortjeneste.

Mot slutten av 1980-tallet engasjerte Walderhaug seg stadig sterkere for homofiles rettigheter. Han startet blant annet avisen Blikk, som et talerør for homofile, og var redaktør der til etter at avisen ble kjøpt opp og fikk sikret sin økonomi. Siden har han arbeidet innenfor homo-organisasjoner, og er i dag internasjonal seniorrådgiver for pasientorganisasjonen HivNorge.

Gjennom årene har han fortsatt sine reiser, og har hele tiden hatt med seg kameraet. Denne boken presenterer bilder tatt over 40 år, fra reiser over hele verden, av en fotograf med et av de skarpeste blikkene for hverdags-øyeblikk i norsk fotografi.

Boken inneholder tekster av kritiker Lars Elton, fotohistoriker og samler Olav Løkke og kunsthistoriker Tom Hovinbøle.

Den presenterer Walderhaugs lange kamp for å fremme fotografiets status i Norge på 1980-tallet og fremover. I et lengre intervju forteller han om egen utvikling, teknikker og praksis, og om sine reiser.

Mange av bildene er aldri tidligere stilt ut eller publisert.

Photography. 272 pages. Black-and-white and colour. Texts in both Norwegian and English. Writers: Lars Elton, Olav Løkke and Tom Hovinbøle

Arne Walderhaug was born in Oslo, Norway in 1949, and graduated from Guildford School of Photography in 1975.

In the second half of the 1970s he did three long journeys through the Middle East and Asia. This resulted in the legendary exhibition «A Journey to the East» at The Photo Gallery in 1979.

In the 1980s he was Chariman of The Norwegian Association of Fine Photography (FFF) and Director of The Photo Gallery in Oslo for most parts of the decade. In the middle of the 1980s photography as an art form had to quarrel itself to a rightful position in the Norwegian art scene. Walderhaug deserves recognition for his tireless
efforts to secure this stature.

Since the end of the 1980s he has engaged himeself more in the work for the gay rights movement. He founded the newspaper Blikk, as a vocal organ for gay rights, and worked there as an editor until the paper was bought up and its existence secured. Today he is a Senior Advisor for the national organization HivNorge.

Walderhaug has continued with his travelling, always bringing his camera. This book presents images captured over a period of 40 years, by a photographer with one of the keenest eyes at capturing everyday moments in Norwegian photographic history.

The book contains texts by art critic Lars Elton, historian of photography and collector Olav Løkke and art historian Tom Hovinbøle.

It documents Walderhaug’s long fight to better the stature of Norwegian art photography in the 1980s. In a long interview the photographer talks about his own development, about techniques and photographic practice, and about his many travels.

Many of these images have never been published or exhibited before.